Islamic beliefs : The light of guidance

نور هدایت  ( امامت و سنت ): فهرست

Noor Hidayat; The light of guidance in farsi

 

عقايد اهل سنت و اهل تشيع

 

تمام مسلمين بر اين اعتقادند كه خدا يكي است. حضرت محمد (ص) آخرين پيامبر خداست، قرآن كتاب آسماني است و روز قيامت حق است. ولي دو فرق بين اهل سنت و اهل تشيع وجود دارد.

1- جانشيني پيامبر (امامت، خلافت يا رهبري) كه اهل سنت آنرا چهار خليفه اول (ابوبكر، عمر، عثمان و علي) و سپس بني اميه و خلفاي بعدي مي‌دانند ولي اهل تشيع آنرا منحصر به دوازده امام : حضرت امام علي(ع)، حضرت امام حسن (ع)، حضرت امام حسين (ع)، حضرت امام علي بن الحسين ] سجاد[ (ع)، حضرت امام محمد بن علي ] باقر[ (ع)، حضرت امام جعفر بن محمد ]صادق[ (ع)، حضرت امام موسي بن جعفر ]كاظم[ (ع)، حضرت امام علي بن موسي ]رضا[ (ع)، حضرت امام محمد بن علي ]جواد[(ع)، حضرت امام علي بن محمد ]هادي[ (ع)، حضرت امام حسن بن علي ]عسگري[ (ع)، حضرت امام محمد بن حسن ]مهدي[ (ع) مي‌دانند.

2- قوانين و دستورات اسلامي كه اهل سنت آن را از قرآن و سنت برگرفته از صحابه و تابعين مي‌گيرند و  اهل تشيع آنرا از قرآن و اهل بيت پيامبر همان دو چيز با ارزش كه پيامبر توصيه به حفظ و پيروي‌شان كرده (رجوع به حديث ثقلين) مي‌گيرند و سنت پيامبر را از طريق اهل بيت پيامبر همانهايي كه خداوند تطهيرشان كرده است (رجوع به آيه تطهير، ص 23) قبول دارند. البته مورد دوم خود ريشه در مورد اول دارد كه موجب اختلافاتي در نحوه وضو گرفتن، وقت نماز، وقت فجر صبح و امثالهم و حتي در اعتقادات نيز مؤثر است بطور مثال اعتقاد اهل سنت بر رويت خدا در روز قيامت و جسميت خدا[1] كه اهل تشيع آنرا قبول ندارند و خداوند را منزه از هر وصف و جسميتي مي‌دانند چنانچه امير مؤمنان حضرت علي (ع) مي‌فرمايد :

حمد خداوندي را است كه بلند همتان پي به حقيقتش نمي‌برند و زيركها او را درك نمي‌كنند، هموكه صفتش را نهايتي و مرزي نيست و[2]

و يا اهل سنت معتقدند كه پيامبران مانند افراد عادي هستند و گاهي اشتباه مي‌كنند و فقط در بازگو كلام الهي معصومند و در صحاح خود (كتب صحيح بخاري، صحيح مسلم، صحيح ترمذي و سه كتاب ديگر) روايتهايي را نقل كرده‌اند كه در شأن حضرت رسول الله (ص) نيست و يا نقل مي‌كنند كه پيامبر در مناسبت‌هاي گوناگوني اشتباه نموده و برخي از اصحاب آن اشتباه حضرت را اصلاح كرده‌اند![3]

ولي اهل تشيع مقام پيامبران را از گناه و اشتباه منزه و دور مي‌دانند. شيعه معتقد است كه رفتار پيامبر اسلام هميشه بدور از اشتباه بوده است، چرا كه گفتار و رفتار پيامبر اسلام بعنوان سنت پيامبر تلقي شده و الگوي مسلمانان مي‌باشد و اين امكان پذير نيست كه پيامبر كاري را انجام دهد كه خود نهي كرده باشد و يا دور از شأن رسالت باشد.

خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد :

هر چه پيامبر براي شما آورد از او بگيريد و از هر چه شما را نهي كرد اجتناب كنيد.

سوره حشر، آيه 7

چنانچه پيامبري از خودتان برايتان فرستاديم تا آيات ما را بر شما تلاوت كند و پاكتان سازد و كتاب و حكمت و آنچه نمي‌دانستيد تعليمتان دهد.

سوره بقره، آيه 151

پس چطور امكان دارد كه پيامبر امر و نهي بكند و خداوند او را بعنوان تعليم دهنده مردم معرفي و تعيين نموده و او را واجب الاطاعت قرار دهد و سپس خود پيامبر خلاف آنچه خود امر و نهي كرده، انجام دهد. ]استغفرالله و اتوب اليه[

چون نظر اين كتاب بر خلاصه گويي و پرهيز از اطاله كلام است و منظور اشاره به عقايد دو گروه از مسلمانان مي‌باشد لذا به اين اكتفا مي‌شود. علاقمندان مي‌توانند به كتابهاي ديگر مانند تأليفات دكتر محمد تيجاني سماوي (از آگاهان بپرسيد، و آنگاه هدايت شدم، همراه با راستگويان و) و تالیفات علامه عسکری {چانتشارات منیر} مراجعه نمايند.


 

 

[1] - رويت خدا در قيامت، صحيح بخاري، ج 2. ص 47 و ج9، ص 143 و 150 و 156 و 162.

اوصاف و جسميت صحيح بخاري، ج 9، ص 202و 156و158و143، ج 5، ص47 و 48، صحيح مسلم، ج 1، ص166.

[2] - نهج‌البلاغه، خطبه اول.

[3]- با كمال شرمندگي و استغفار از درگاه خداوند متعال و پوزش از آستان مقدس و مطهر خاتم النبيا و خاتم الاوصياء، جهت روشن شدن اذهان خوانندگان چند مورد ذكر مي‌شود : قضيه اسراي بدر و خطاي پيامبر (نعوذ باالله)، ياد دادن راه درست توسط عمر به پيامبر، البدايه النهايه، پيامبر و فراموشي ركعتهاي نماز (نعوذ باالله) صحيح بخاري، ج 1، ص 176 و 178 و ج 2، ص 65 و 85/7 و صحيح مسلم 86/2، پيامبر و شكستن قسم 121/5 ، پيامبر و فوت نماز صبح در ماه رمضان (نعوذ باالله)، صحيح بخاري، ج 2، ص 38 و 40، فراموشي و حذف آيات توسط پيامبر (نعوذ باالله) صحيح بخاري، ج 2، ص 221 و 190 و ج 6،ص 110 و صحيح مسلم 190/2، خواندن ترانه پيش پيامبر، ج 6، ص 137 و روايتي از عايشه در مورد برحذر داشتن پيامبر و صحيح بخاري، ج 2، ص 189، پيامبر و برهنه شدن، صحيح بخاري 96/1.

 
   
 
 

Islamic beliefs : Shia beliefs with sunni references

You will find beliefs of shia at sunni scholars' books; understand what are you following!  Answers  to your Questions about: What is Sunnah of Holy Prophet Muhammad (PBUH&HF), What is order of the Prophet, Who are Ahl Albayt, ayah Tathir,  Why should  follow Imam Ali

What has been happen to Hazrat Fatima (SA), Attacking Abubakr and Umar to house of Ali and Fatimah

How we benefit from existence of Imam of age Hazrat Imam Mahdi (AS) and more


Chapter 3:
The Major Difference Between the Shia and the Sunni
Ghadir Khum:
Part i
Part ii
Part iii
Certainly your Master is ...
Who is the successor of the Prophet (PBUH&HF)?
The Prophet Announcing His Successor in His First Preach
How is This Possible?
The Opinion of Imam Ali (AS) on Caliphate
 
Chapter 2:
The Last Luminary
Sunni Documentation on Imam al-Mahdi (AS)
Special specifications of Imam al-Mahdi (AS)
Necessity of the Existence of Imam al-Mahdi (AS)
More on Imam al-Mahdi (AS)
The Knowledge of the Unseen & the Knowledge of the Book
Some Traditions on the Virtues of Imam Ali (AS)
 

Chapter 1b:
Who Offended the Blind?
Infallibility of the Prophets:
Part i
Part ii
Part iii
Leadership and Infallibility:
Part i
Part ii
The Twelve Imams:
Part i
Part ii
The Holy Quran and the Pure Imams
The Reward of Loving Ahlul-Bayt
How to Send Greetings to Prophet Muhammad?
Is Being a Member of a Party Forbidden in Islam?
The Term "Shia" in Quran and Hadith
al-Azhar Verdict on the Shia
Chapter 1a:
Quran and Ahlul-Bayt
Why School of Ahlul-Bayt?
Who are Ahlul-Bayt?:
Part i
Part ii
Part iii
Part iv
Part v
Part vi
Part vii
Part viii
The Word House (Ahlul-Bayt) in Quran
Sunni Feedback on the Issues of Infallibility and Ahlul-Bayt
 

1