noor hidayat, shia beliefs, sunni reference, khulafa, islam way, five pillars of islam, imamat, نور هدا یت امامت سنت - کتب علمای اهل سنت عقاید شیعه را تایید میکند -عقاید شیعه و سنی مقدمه
 

Islamic beliefs : The light of guidance

نور هدایت  ( امامت و سنت ): فهرست

Noor Hidayat; The light of guidance in farsi

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم وَ بِهِ نَسْتَعين

مقدمه

 

با حمد و ستايش خداوند متعال و با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و لعن دشمنانشان.

بخش عمده كتاب، ترجمه فصلهايي از كتاب الكترونيكي
Shia Encyclopedia به آدرس www.al-islam.org/encyclopedia مي‌باشد كه موضوعاتي به آن اضافه شده است و بحث اصلي كتاب در مورد جانشيني حضرت رسول اكرم (ص) مي‌باشد.

با توجه به اينكه تمام مسلمانان اعم از سنّي و شيعه بر توحيد و نماز و روزه و حج و ديگر امور ديني معتقد هستند و همگي بر تبعيت قرآن و سنت رسول الله (ص) متفق القول مي‌باشند، پس هرگاه سنت واقعي مدنظر واقع شود و پيروي گردد، هيچ اختلافي مابين اين دو مذهب نخواهد بود. اگر تفاوتي است ناشي است از تبعيت سنت رسول الله (ص) از دو طريق مختلف مي‌باشد يعني اهل تشيع (يا اماميه اثني عشر) سنت رسول الله (ص) را از اهل بيت گرفته و منشأ يادگيري سنت نبوي را اهل بيت مي دانند ولي اهل تسنن سنت رسول اكرم (ص) را از اصحاب مي‌گيرند.

در اين كتاب در جهت روشن شدن حقايق و نزديكي نظرات دو مذهب اسلامي، سعي شده است عقايد اهل تشيع در مورد جانشيني يا خلافت بعد از پيامبر اسلام (ص) را از طريق كتب اهل سنت بررسي و بيان گردد.

بديهي است چون دين منشأ الهي دارد فلذا بايد در كليه امور ديني تابع دستورات خداوند متعال بود و رسول او را كه پيام آور دستورات الهي است بدون چون و چرا اطاعت نمود.

هر كس كه اطاعت پيامبر كند پس خدا را اطاعت كرده است و آنكس كه پشت كند همانا تو را بر ايشان نگهبان نفرستاديم

سوره نساء آيه 80

و خداوند سبحان صراحتاً بندگان مؤمن خود را امر به اطاعت بي‌قيد و شرط مي‌نمايد : و بر مرد مؤمن و زن مؤمن هرگاه خدا و پيامبرش امري بكنند اختياري در كارشان نباشند و آنكه از اطاعت خدا و رسولش سرپيچي نمايد همانا گمراه شده است، گمراهي آشكار

سوره احزاب، آيه 36

و در كتاب سعي شده جهت روشن شدن حقايق فقط از قرآن و احاديث استفاده شود كه هر دوي آنها بيانگر دستورات الهي است، چون پيروي از حق رستگاري است :

بگو حق از پروردگار شماست، پس هر كه خواهد ايمان آورد و هر كه خواهد كافر شود كه ما براي ستمگران آتشي آماده كرده‌ايم

سوره كهف، آيه 29

و فطرت انسان حق‌جو است پس هر انسان حق جويي در برابر حق متواضع مي‌باشد و ضمن اينكه بدون دليل سخني را قبول نمي‌كند، چون حق را با دليل پيدا كرد آنرا قبول مي‌نمايد و راه حق را در پيش مي‌گيرد.

آناني كه به سخن گوش فرامي‌دهند و بهترين آن را پيروي مي‌كنند، كساني هستند كه خدايشان هدايت كرده و هم اينانند خردمندان

سوره زمر، آيه 18

و در روز قيامت هر كس با پيشوايي كه پيروي‌اش كرده مشهور خواهد شد:

روزي كه مردم را با امامشان فرامي‌خوانيم

سوره اسرا، آيه 71

و چون روش كتاب بر خلاصه گويي است فلذا عزيزاني كه طالب كسب اطلاعات بيشتري مي‌باشند مي‌توانند كتب معرفي شده در بخش منابع كتاب را مطالعه نمايند.

با توجه به اينكه شايد بعضي از مطالب كتاب براي خوانندگان ناآشنا باشد لذا توصيه مي‌شود مطالب مندرجه در كتاب را به ترتيب مطالعه نموده و هميشه رضايت خداوند متعال مدنظر باشد.

آيا وقت آن نرسيده كه دل‌هاي مؤمنان به ياد خدا و حقي كه نازل شده است نرم و خاشع گردد و مانند كساني نباشند كه در گذشته كتاب برايشان داده شده پس زمان بر آنهاطولاني شد و دلهايشان را قساوت گرفت و بسياري از آنها فاسق بودند.

اوست كه بر بنده خود آياتي روشن فرو مي‌فرستد تا شما را از ظلمات به نور درآورده، براستي خداوند به شما بسيار رئوف و مهربان است.

سوره حديد، آيه 9

خدا سرپرست مؤمنان است كه آنها را از ظلمات بسوي نور بيرون آورد و كسانيكه كافر شدند پس سرپرست آنها طاغوت‌ها هستند كه آنها را از نور به ظلمات مي‌برند آنها جهنمي هستند و در آن جاودانند

سوره بقره، آيه 257

 

   ومن الله التوفيق

      شريف پور

سي ام ذيقعده 1425

     دي ماه 1383

 
   
 
 

Islamic beliefs : Shia beliefs with sunni references

You will find beliefs of shia at sunni scholars' books; understand what are you following!  Answers  to your Questions about: What is Sunnah of Holy Prophet Muhammad (PBUH&HF), What is order of the Prophet, Who are Ahl Albayt, ayah Tathir,  Why should  follow Imam Ali

What has been happen to Hazrat Fatima (SA), Attacking Abubakr and Umar to house of Ali and Fatimah

How we benefit from existence of Imam of age Hazrat Imam Mahdi (AS) and more


Chapter 3:
The Major Difference Between the Shia and the Sunni
Ghadir Khum:
Part i
Part ii
Part iii
Certainly your Master is ...
Who is the successor of the Prophet (PBUH&HF)?
The Prophet Announcing His Successor in His First Preach
How is This Possible?
The Opinion of Imam Ali (AS) on Caliphate
 
Chapter 2:
The Last Luminary
Sunni Documentation on Imam al-Mahdi (AS)
Special specifications of Imam al-Mahdi (AS)
Necessity of the Existence of Imam al-Mahdi (AS)
More on Imam al-Mahdi (AS)
The Knowledge of the Unseen & the Knowledge of the Book
Some Traditions on the Virtues of Imam Ali (AS)
 

Chapter 1b:
Who Offended the Blind?
Infallibility of the Prophets:
Part i
Part ii
Part iii
Leadership and Infallibility:
Part i
Part ii
The Twelve Imams:
Part i
Part ii
The Holy Quran and the Pure Imams
The Reward of Loving Ahlul-Bayt
How to Send Greetings to Prophet Muhammad?
Is Being a Member of a Party Forbidden in Islam?
The Term "Shia" in Quran and Hadith
al-Azhar Verdict on the Shia
Chapter 1a:
Quran and Ahlul-Bayt
Why School of Ahlul-Bayt?
Who are Ahlul-Bayt?:
Part i
Part ii
Part iii
Part iv
Part v
Part vi
Part vii
Part viii
The Word House (Ahlul-Bayt) in Quran
Sunni Feedback on the Issues of Infallibility and Ahlul-Bayt
 

1