تشابه حضرت مهدي (ع) به پيامبران حضرت امام مهدي (ع) در قرآن فضيلت دعا براي حضرت امام مهدي (عج) نشانه‌هاي ظهور حضرت صاحب‌الامر الزمان مهدي (عج)
 

Islamic beliefs : The light of guidance

نور هدایت  ( امامت و سنت ): فهرست

Noor Hidayat; The light of guidance in farsi

 

 

تشابه حضرت مهدي (ع) به پيامبران

- شباهت حضرت مهدي (عج) به حضرت آدم (ع) از لحاظ خلافت در زمين و زنده كردن زمين (جاري كردن حق) بعد از مردنش (كفر) و طول عمر. در سورة بقره آيه 30 خداوند متعال مي‌فرمايد : كه همانا من در زمين خليفه‌اي قرار مي‌دهم و در سوره نور آيه 55 مي‌فرمايد : خداوند به كسانيكه ايمان آوردند و عمل صالح انجام داده‌اند وعده داده كه در زمين خلافت ببخشد. كه حضرت امام صادق فرمود: منظور خلافت مهدي است.

- شباهت به حضرت نوح (ع)، از لحاظ طول عمر و صبر نوح و سپس پاك شدن زمين از كافران

- به حضرت ادريس (ع)، همچنانچه ادريس از امت خود غايب شد وقتي كه مي‌خواستند او را بكشند و پس چون غيبت حضرت ادريس (ع) به طول كشيد مردم بر توبه اتفاق كردند و به سوي خدا بازگشتند. پس خداوند متعال هم ادريس را ظاهر ساخت و شدت و بدي را از آنان دور نمود. همينطور است در مورد حضرت مهدي (عج) كه  هر گاه مردم به سوي خدا باز گردند او را خداوند ظاهر خواهد ساخت و سختي و بدي را از مردم دور خواهد ساخت.

- به حضرت هود (ع)، همچنانچه خداوند توسط باد عقيم كافرين را در زمان هود نابود ساخت (سوره ذاريات آيه 41) پس در زمان ظهور حضرت مهدي (ع) نيز توسط باد سياه كافران را نابود خواهد ساخت.

- به حضرت صالح(ع)، همانطور كه حضرت صالح (ع) از امت خود غايب شد و پس از مدتي كه به سوي آنها بازگشت، عده كثيري از امتش او را منكر شدند مگر اهل ايمان و يقين.

- به حضرت ابراهيم (ع)، همانطور كه دوران حمل و ولادت حضرت ابراهيم (ع) مخفي بود.

- به حضرت يعقوب (ع)، حضرت يعفوب (ع) در فراق حضرت يوسف پيوسته مي‌گريست و منتظر فرج بود و حضرت مهدي نيز بر جدش حضرت امام حسين (ع) مي‌گريد و منتظر فرج مي‌باشد.

- به حضرت يوسف (ع)، از لحاظ زيبايي و اينكه حضرت يوسف (ع) مدت زيادي از خانواده خود غايب و بدور بود وقتي برادرانش او را ملاقات كردند حتي برادرانش او را نشناختند. حضرت امام مهدي (ع) نيز در بين مردم رفت و آمد مي‌كند ولي كسي او را نمي‌شناسد.

امر حضرت يوسف (ع) را خداوند يك شبه اصلاح نمود و سپس به سلطنت رسيد، امر حضرت مهدي (ع) نيز يك شبه حادث خواهد شد و بر دنيا حكومت خواهد كرد.

و ديگر تشابه زندان حضرت يوسف (ع) است، چنانچه اين دنيا با اين وضع كنوني زنداني بيش براي صاحب‌الامر والزمان مهدي (عج) نيست. پس هميشه و در هر حال از درگاه خداوند متعال مي‌خواهيم كه فرجش را تعجيل و خروجش را سهل و آسان گرداند.

حضرت امام باقر (ع) فرمود : در صاحب اين امر (مهدي) سنتي از يوسف است و آن زندان و غيبت است. ]منبع اهل تشيع : كمال‌الدين، 329/1[

و نيز حضرت امام صادق (ع) مي‌فرمايد :

صاحب اين امر شباهتي از حضرت يوسف دارد، چرا اين امت انكار مي‌كند كه خداي تبارك و تعالي مدت زماني مي‌خواهد حجت خود را پوشيده نگه دارد و قائم ما در ميان مردم باشد و مردم او را نشناسند؟ مگر نه اين است كه برادران يوسف عاقل و هوشيار به يوسف وارد شدند و با او سخن گفتند و داد و ستد كردند و از هر دري سخن به ميان آورد‌ ولي او را نشناختند تا هنگاميكه او خودش را معرفي كرد و گفت من يوسفم، آنگاه او را شناختند. اين امت سرگردان چگونه دست به انكار مي‌زنند؟ چرا نمي‌پذيرند كه صاحب آنها همان مظلومي باشد كه حقش مورد تكذيب قرار گرفته، در ميان آنها راه مي‌رود، در بازارشان رفت و آمد مي‌كند و كسي او را نمي‌شناسند. تا وقت آن فرا رسد كه خدا اجازه دهد خود را معرفي كند. چنانچه به حضرت يوسف اِذن داد. ]منتخب الاثر، ص 255، غيبت نعماني ص 84.[

- شباهت به حضرت خضر (ع) از لحاظ طول عمر و زنده بودن در حال حاضر.

- شباهت به حضرت موسي (ع)، كه در دوران حملش و ولادتش مخفي بود. موسي نيز دو غيبت از قوم خواهد داشت و در غيبت او امتش در منتهاي رنج و مشقت و ذلت واقع شدند. بني اسرائيل منتظر قيامش بودند و چونكه به آنها خبر داده شده بود كه فرج آنها بدست موسي است همچنانچه فرج اين امت بدست حضرت امام مهدي عج مي‌باشد. لازم به ذكر است كه مشقت بني اسرائيل به خاطر دعاهايي كه كردند 140 سال كوتاه‌تر شد پس بديهي است كه بر ما نيز واجب است كه شب و روز بر ظهور حجت حق حضرت قائم آل محمد، مهدي (ع) دعا كنيم تا زودتر فرج حاصل گردد.

- شباهت به حضرت عيسي (ع)، خداوند حكمت و ويژگيهاي نبوت را در كودكي به او عنايت فرمود. و امتش درباره او اختلاف كردند كه عده‌اي گفته كشته شده و عده‌اي قبول نكردند. حضرت امام صادق (ع) مي‌فرمايد: در مورد مهدي (ع) نيز بخاطر طولاني شدن غيبتش اختلاف مي‌كنند بعضي آن را انكار خواهند كرد. بعضي خواهند گفت : اصلاً متولد نشده و بعضي خواهند گفت : متولد شده و مرده و كساني كفر مي‌ورزند چون مي‌گويند : يازدهمين نفر از ما حضرت امام حسن عسكري عقيم بوده و برخي سركش خواهند شد به اينكه امامت را به سيزده نفر بيشتر سرايت دهند و يا مي‌گويند روح قائم (ع) در كالبد ديگري وارد شده است.

- شباهت به حضرت خاتم‌النبين بني الرحمه حضرت محمد مصطفي(ص) ، از لحاظ هم نام بودن و شباهت به او. حضرت رسول‌اكرم(ص) فرمود : مهدي از فرزندان من است. اسم او اسم من و كنيه‌اش كنية من، از نظر خلق و خُلق شبيه‌ترين مردم به من است.

شباهت به ائمه معصومين (ع)[2]

 

با توجه به اينكه همة ائمه معصومين(ع) منجمله حضرت مهدي (ع)  داراي فضائل و مناقب در حد كمال و تام هستند ولي با مقتضاي زمان يكي از خصوصيات ائمه نمود بيشتري يافته است. فلذا به ذكر مشهورترين و آشكارترين اوصاف اكتفا مي‌كنيم :

علم و زهد و شجاعت حضرت اميرالمؤمنين علي (ع)، صبر و حلم حضرت امام حسن (ع)، شجاعت حضرت امام حسين (ع)، عبادت حضرت امام سجاد (ع)، شباهت به پيامبر حضرت امام باقر (ع)، كشف علوم و بيان احكام حضرت امام صادق (ع)، تقيّه و شدت جور دشمنان حضرت امام كاظم (ع)، دوري از بلاد و خاندان حضرت امام رضا (ع)، در طفوليت به امامت رسيدن حضرت امام محمد تقي (ع)، هيبت حضرت امام هادي و حضرت امام حسن عسكري (ع).

 


 

[1] - منتخبي از كتاب ياد مهدي (ع)، مؤلف : محمد خادمي شيرازي، جهت احاديث جامع‌تر به كتاب روزگار رهايي (يوم الخلاص) مؤلف : كامل سليمان، ترجمه علي اكبر مهدي پور مراجعه شود.

[2] - بخش شباهت به پيامبران و ائمه معصومين برگرفته از كتاب مكيال المكارم نوشتة محمد تقي موسوي اصفهاني، ترجمه سيد مهدي حائري قزويني.

 
   
 
 

Islamic beliefs : Shia beliefs with sunni references

You will find beliefs of shia at sunni scholars' books; understand what are you following!  Answers  to your Questions about: What is Sunnah of Holy Prophet Muhammad (PBUH&HF), What is order of the Prophet, Who are Ahl Albayt, ayah Tathir,  Why should  follow Imam Ali

What has been happen to Hazrat Fatima (SA), Attacking Abubakr and Umar to house of Ali and Fatimah

How we benefit from existence of Imam of age Hazrat Imam Mahdi (AS) and more


Chapter 3:
The Major Difference Between the Shia and the Sunni
Ghadir Khum:
Part i
Part ii
Part iii
Certainly your Master is ...
Who is the successor of the Prophet (PBUH&HF)?
The Prophet Announcing His Successor in His First Preach
How is This Possible?
The Opinion of Imam Ali (AS) on Caliphate
 
Chapter 2:
The Last Luminary
Sunni Documentation on Imam al-Mahdi (AS)
Special specifications of Imam al-Mahdi (AS)
Necessity of the Existence of Imam al-Mahdi (AS)
More on Imam al-Mahdi (AS)
The Knowledge of the Unseen & the Knowledge of the Book
Some Traditions on the Virtues of Imam Ali (AS)
 

Chapter 1b:
Who Offended the Blind?
Infallibility of the Prophets:
Part i
Part ii
Part iii
Leadership and Infallibility:
Part i
Part ii
The Twelve Imams:
Part i
Part ii
The Holy Quran and the Pure Imams
The Reward of Loving Ahlul-Bayt
How to Send Greetings to Prophet Muhammad?
Is Being a Member of a Party Forbidden in Islam?
The Term "Shia" in Quran and Hadith
al-Azhar Verdict on the Shia
Chapter 1a:
Quran and Ahlul-Bayt
Why School of Ahlul-Bayt?
Who are Ahlul-Bayt?:
Part i
Part ii
Part iii
Part iv
Part v
Part vi
Part vii
Part viii
The Word House (Ahlul-Bayt) in Quran
Sunni Feedback on the Issues of Infallibility and Ahlul-Bayt
 

1