آيا از رسول خدا (ص) نشنيديد كه فرمود : رضاي فاطمه رضايت من است و غضب و خشم فاطمه از غضب و خشم من است. هر كه فاطمه را دوست بدارد پس مرا دوست داشته و هر كس فاطمه را راضي بدارد پس مرا راضي داشته و هر كه او را به غضب درآورد پس همانا مرا به غضب آورده است غضب حضرت فاطمه (س) از ابوبكر و عمر
 

Islamic beliefs : The light of guidance

ننور هدایت  ( امامت و سنت ): فهرست

Noor Hidayat; The light of guidance in farsi

 

فضايل و مناقب حضرت فاطمه (س)

 

حضرت فاطمه (س) دختر پيامبر اسلام كسي است كه در شأن او آيات ذيل نازل شده است :

آيه تطهير : (آيه 33 سوره احزاب)

كه اين آيه مي‌فرمايد كه خداوند متعال او را همراه با پدرش، شوهرش حضرت علي (ع) و فرزندانش حسنين (حضرت حسن (ع) و حضرت حسين(ع)) از تمام بديها و گناهها دور ساخته است و خداوند به خواست و اراده خويش آنها را پاك و مطهر گردانيده است.

آيه مباهله : (آيه 61 سوره آل عمران)

كه در اين آيه تنها زني كه مصداق نساء نا مي‌باشد يعني حضرت پيامبر (ص) از ميان همسران خود و زنان مؤمن فقط حضرت فاطمه (س) را لايق دانسته و انتخاب كرده است.

آيه مودت يا آيه ذوالقربي : (آيه 23 سوره شورا)

كه در اين آيه اجر رسالت را خداوند متعال در محبت و دوستي اهل بيت پيامبر دانسته البته تنها به زبان و قلب بلكه همراه با عمل يعني هر كس قدردان رسالت حضرت رسول اكرم (ص) باشد و واقعاً دوستدار رسالت او باشد بايد با حضرت فاطمه (س) و پدرش و شوهرش و فرزندانش به نيكي و محبت رفتار نمايد.

آيه هل اتي : (آيات 12-7 سوره انسان)

اين آيه نشانگر ايثار حضرت فاطمه (س) و خانواده‌اش (شوهرش علي و فرزندانش حسنين) مي‌باشد.

سوره كوثر :

كه مشخصاً بيانگر عظمت و منزلت حضرت فاطمه (س) مي‌باشد كه خداوند متعال به حضرت رسول اكرم (ص) موهبت و عطا كرده است.

حديث ثقلين :

حضرت فاطمه (س) همراه با اهل بيت (پدرش، شوهرش، فرزندانش) در كنار قرآن مجيد موجب هدايت و رستگاري جهانيان مي‌باشد.

حديث كساء :

كه حضرت پيامبر (ص) باز اهل بيت را (شامل حضرت فاطمه (س) و حضرت علي (ع) و حضرت حسن (ع) و حضرت حسين (ع)) مورد عنايت قرار داده و از خداوند خواسته كه دوستدار محبّان آنها و دشمنِ دشمنان آنان باشد.

حديث سفينه :

كه باز حضرت فاطمه (س) به همراه اهل بيت (پدرش پيامبر اسلام(ص) و شوهرش اميرالمؤمنين (ع) و فرزندانش سيد جوانان بهشت) موجب هدايت و رستگاري و نجات از گمراهي و فريب شيطان مي‌باشد.

حضرت رسول اكرم (ص) خطاب به حضرت فاطمه (س) فرمود :

ان الله يغضب لغضبك و يرضا لرضاك

(همانا خدا، با غضب‌ تو غضب مي‌كند و با رضاي تو خشنود مي‌شود.)

منابع اهل سنت :

-          مستدرك الحاكم 153/3

-          اسدالغابه ابن اثير 522/4

-          تهذيب التهذيب ابن حجر 441/12

-          كنزالعمال متقي 111/7

-          ميزان الاعتدال ذهبي 72/2

-          ذخائر العقبي محب طبري ص 39

-          اصابه ابن حجر 159/8

و بسياري از علماي اهل سنت نقل كرده‌اند منجمله : ابن المثني (ف 252 هـ )، ابن ابي عاصم (ف 287 هـ )، ابويعلي (ف 307 هـ )، طبراني (ف 360 هـ )، ابوحاكم نيسابوري (ف 405 هـ )، ابونعيم اصفهاني (ف 430 هـ )، ابن عساكر (ف 571 هـ )، ابن جوزي (ف 654 هـ )، طبري (ف 694 هـ )، ابن حجر عسقلاني (ف 852)، ابن حجر هيثمي (ف 694 هـ )، زرقاني مالكي (ف 1122 هـ )، ابوالعرفان صبان (ف 1206 هـ)، رخشاني (ف قرن 13) و عده‌اي ديگر.

 

حضرت رسول الله (ص) خطاب به حضرت فاطمه (س) فرمود :

فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني

(فاطمه پاره تن من است، هر كه او را آزار دهد پس مرا آزار داده است.)

منابع اهل سنت :

-          كنزالعمال متقي، 220/6

-          خصائص نسائي ص 35

-          صحيح بخاري كتاب بدءالخلق و كتاب النكاح

-   فيض القدير مناوي 421/4، مناوي مي‌نويسد كه سهيلي با تمسك به همين روايت گفته است : كسي كه به فاطمه دشنام دهد كافر است چون او را به خشم مي‌آورد و فاطمه برتر از عمر و ابوبكر است.

-          صحيح ابي داود جمله 12

-          مسند احمد بن حنبل 328/4

-          حلية الاولياء 40 و 4/2

-          صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه

-          صحيح ترمذي 319/2

-          مستدرك حاكم 158/3

-          سنن بيهقي 64/7

-          الامامة و السياسة ابن قتيبه ص 14

و عده زياد ديگري از علماي اهل سنت در طول 14 قرن در كتابهاي خود اين حديث را نقل كرده‌اند منجمله (به ترتيب تاريخ) ابن ابي مليكه (ف 117 هـ)، ابن دينار مكي (ف 125 هـ)، ابن عينيه (ف 198 هـ)، يربوعي (ف 227 هـ)، طيالسي، هذلي، حماد مصري، ابن ماجه، ابوالفرج، ابوعبدالله نيشابوري، ابونعيم، خطيب تبريزي، بغوي، ابوالعياط، خوارزمي، ابن عساكر، سهيلي، ابن ابي الحديد، ابن جوزي، ابن اثير، ابن طلحه شافعي، سبط ابن جوزي حنفي، گنجي شافعي، طبري، عدلي اندلسي، ذهبي، زرندي يافعي، زين الدين عراقي، هيثمي، ابن حجر عسقلاني، سيوطي (ف 911 هـ)، قسطلاني، دياربكبري (ف 966 هـ)، ابن حجر هيثمي و

 

حضرت پيامبر اكرم (ص) فرمود :

خداوند عزوجل، فاطمه و فرزندانش و كسانيكه دوستدار آنانند از آتش دور گردانيده است و از اين جهت است كه او فاطمه ناميده شد.

]ذخائر العقبي ص 26، كنزالعمال 219/2، مواهب اللدنيه عسقلاني، عمدة التحقيق عبيدي[

 

حضرت رسول الله (ص) دست حسنين (حسن و حسين) را گرفت و فرمود : هر كس مرا و اين دو را و پدر و مادرشانرا دوست بدارد، روز قيامت با من همدرجه خواهد بود.

]اين روايت را عده‌اي از علماي اهل سنت در كتابهاي خود نقل كرده‌اند منجمله : احمد بن حنبل در مسند، ترمذي در جامع صحيح، خطيب بغدادي در تاريخش، ابن عساكر در تاريخش، جوزي در اسني المطالب، ابن اثير در اسدالغايه، ابوالمظفر در تذكره، محب الدين طبري در رياضي و ذخاير، ابن حجر در تهذيب و صواعق المحرقه[

 

حضرت رسول اكرم (ص) فرمود : من و علي و فاطمه و حسن و حسين در بهشت داراي منزلت واحدي هستيم.

]رياضي طبري، مناقب ابن مغازلي، فرائد حميوني، زين الفتي عاصبي، مناقب احمد بن حنبل، جامع الكبير سيوطي، مسند احمد بن حنبل و نيز حاكم حسكاني و حافظ ابن عساكر در كتب خود آورده‌اند[

 

حضرت پيامبر اكرم (ص) فرمود :

فاطمه حوريه‌اي از انساني است هرگاه مشتاق بهشت مي‌شوم او را مي‌بوسم.

]ذخائر العقبي ص 36، تاريخ بغداد 87/5، مستدرك 156/3، الدرالمنثور[

 

حضرت رسول اكرم (ص) به حضرت فاطمه الزهرا (س) تسبيح حضرت زهرا را ياد داد يعني بعد از هر نماز 34 بار تكبير (الله اكبر)، 33 مرتبه سبحان الله و 33 مرتبه الحمد لله.

]حلية الاولياء 41/2، صحيح بخاري كتاب بدء الخلق و كتاب الخمس، صحيح مسلم كتاب الذكر و الدعاء صحيح ابوداود، ج 33[

 

حضرت رسول اكرم (ص) به حضرت فاطمه (س) فرمود :

از جمله كرامتهاي خداوند به تو آنست كه ترا تزويج كرد به كسي كه از حيث اسلام از همه سابقتر (اولين مسلمان) و از جهت علم و دانش از همه بيشتر است.

]ينابيع المودة 269/3، مناقب ابن مغازلي ص 101، فرائد السمطين 92/1، مسند احمد بن حنبل 136/3 و 6 و 2/5[

 

بخاري از عايشه نقل مي‌كند كه :

ما همسران پيامبر همگي نزد آن حضرت بوديم، هيچكدام نرفته بوديم كه فاطمه با گامهائي چون گامهاي رسول اكرم (ص) پيش آمد. رسول خدا (ص) چون قاطمه را ديد فرمود : دخترم خوش آمدي. و او را طرف راست يا چپ خود نشاند و رازي به او گفت : ]كه با شنيدن آن[ فاطمه سخت گريست. رسول خدا چون اندوه فاطمه را ديد راز ديگري برايش گفت :]كه با شنيدن آن[ فاطمه خنديد.

به او گفتم ]با آنكه[ من  در ميان همسران رسول خدا ]و در كنار او بودم[ او رازش را فقط با تو در ميان گذاشت و تو ]در مقابل[ گريه مي‌كني؟! چون رسول خدا بپا خاست در مورد آن راز، از او سؤال كردم. فاطمه گفت : هرگز راز رسول خدا را فاش نخواهم كرد. چون رسول خدا رحلت نمود، ]نزد فاطمه رفتم و[ او را سوگند دادم كه آن راز را برايم بگويد.

گفت : اكنون ]كه رسول خدا ديگر ميان ما نيست[ خواهم گفت. راز اول اين بود كه فرمود : جبرئيل هر سال يكبار قرآن را بر من عرضه مي‌كرد اما امسال دوبار آنرا بر من عرضه داشت و اينرا نشانه نزديك بودن اجل خود مي‌دانم، پس از خدا پروا كن و صبر پيشة خود ساز كه من خوب سَلَفي برايت هستم، و من ]با شنيدن اين سخنان[ چنانكه شاهد بودي، گريستم. رسول خدا چون پريشاني مرا ديد، راز دوم را برايم گفت : اي فاطمه آيا خشنودت نمي‌كند اينكه تو بانوي زنان مؤمنين يا بانوي زنان اين امت باشي؟

مسلم نيز اين روايت را يكبار با اضافة : تو پيش از ساير افراد خانواده‌ام به من مي‌پيوندي و يكبار بدون اين اضافه نقل كرده است. ابن ماجه نيز روايت را با همان اضافه نقل كرده است. ابي داود طيالسي و ابونعيم (بسندهاي متعدد) با تعبير بانوي زنان دو عالم يا بانوي زنان اين امت اين روايت را نقل مي‌كنند. طحاوي نيز در مشكل الاثار با دو سند روايت را آورده است. همچنين نسائي با تعبير بانوي زنان اين امت و بانوي زنان دو عالم روايت را نقل مي‌كند.

]صحيح بخاري كتاب الاستيئذان، صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابه، صحيح ابن ماجه باب ماجاء في ذكر مرض رسول الله، مسند طيالسي، ج 6، حلية الاولياء 29/2، مشكل الاثار 48/1، خصائص نسايي ص 12[

 

از عايشه نقل شده كه گفت :

كسي را نديدم كه كلامش چون فاطمه شبيه كلام رسول خدا باشد، هرگاه بر رسول خدا وارد مي‌شد به او خوش آمد مي‌گفت و از جا برمي‌خاست و به طرف فاطمه مي‌رفت، دستش را مي‌گرفت و مي‌بوسيد و او را در جاي خود قرار مي‌داد.

]مستدرك 119 و 154/3، صحيح ترمذي 319/2، الادب المفرد بخاري ص 141، استيعاب 751/2 ، سنن بيهقي 101/7، صحيح ابوداود 223/33، فتح الباري، 200/9[

 

ابن عباس نقل مي كند :

چون آيه وات ذالقربي حقه (آيه 26 سوره اسراء) نازل شد، رسول اكرم قطعه فدك را به فاطمه عطا كرد.

]الدرالمنثور ذيل تفسير آيه، جميع الزوائد 49/7، ميزان اعتدال 228/2، كنزالعمال 158/2، صواعق المحرقه ف 15 ص 21، روضه الصفاه 13/2، شرح موافق ص 735، تاريخ احمدي ص 45، روح المعاني 62/15[

 

حضرت رسول خدا (ص) فرمود :

اولين كسي كه داخل بهشت مي‌شود فاطمه دختر محمد است.

]كنزالعمال 219/6، ميزان اعتدال 131/2[

 

حضرت رسول خدا (ص) فرمود :

انبياء در روز قيامت سوار بر مركب مبعوث مي‌شوند تا با مؤمنين قوم خود در محشر ملاقات كنند و من نيز سوار بر براق (مركبي كه پيامبر شب معراج بر آن سوار بود) مبعوث مي‌شوم و فاطمه پيشاپيش من خواهد بود.

]مستدرك 152/3، كنزالعمال 193/6 با تغيير جزئي در عبارات[

 

آري بر هر فرد مسلمان واجب است كه تفكر كند آيا كسي كه راضي به آنچه بر فاطمه آمده است باشد، امكان دارد كه بعنوان قوم پيامبر با او ملاقات كند در حاليكه دخترش در كنارش است و او (فرد مسلمان) راضي به هتك حرمت حضرت فاطمه (س) كه مخفي بودن قبرش شاهدي بر اين مدعاست، بوده؟! چون كه مخفي و نامعلوم بودن قبر شريف حضرت فاطمه(س) در طول تاريخ خود شاهدي گويا و روشنگر راه براي مؤمنان حق‌جو و حق رو مي‌باشد.

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم والعن اعدائهم

 

خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد :

ما راه را به او نشان داديم يا سپاسگزار است يا كفران مي‌كند، بي‌گمان ما براي كافران زنجيرها و بندها و شعله‌هاي سوزان آماده كرديم.

سوره انسان، آيه 3 و 4

 

و گفتيم همه از آن هبوط كنيد، پس اگر هدايتي از جانب من برايتان آمد، هر كس از هدايت من پيروي كند نه خوفي بر آنهاست و نه اندوهگين شوند و آنان كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند آنها اهل آتشند و در آن ماندگار.

سوره بقره، آيه 38 و 39

 

 والسلام من التبع الهدی

 

   
 
 

Islamic beliefs : Shia beliefs with sunni references

You will find beliefs of shia at sunni scholars' books; understand what are you following!  Answers  to your Questions about: What is Sunnah of Holy Prophet Muhammad (PBUH&HF), What is order of the Prophet, Who are Ahl Albayt, ayah Tathir,  Why should  follow Imam Ali

What has been happen to Hazrat Fatima (SA), Attacking Abubakr and Umar to house of Ali and Fatimah

How we benefit from existence of Imam of age Hazrat Imam Mahdi (AS) and more


Chapter 3:
The Major Difference Between the Shia and the Sunni
Ghadir Khum:
Part i
Part ii
Part iii
Certainly your Master is ...
Who is the successor of the Prophet (PBUH&HF)?
The Prophet Announcing His Successor in His First Preach
How is This Possible?
The Opinion of Imam Ali (AS) on Caliphate
 
Chapter 2:
The Last Luminary
Sunni Documentation on Imam al-Mahdi (AS)
Special specifications of Imam al-Mahdi (AS)
Necessity of the Existence of Imam al-Mahdi (AS)
More on Imam al-Mahdi (AS)
The Knowledge of the Unseen & the Knowledge of the Book
Some Traditions on the Virtues of Imam Ali (AS)
 

Chapter 1b:
Who Offended the Blind?
Infallibility of the Prophets:
Part i
Part ii
Part iii
Leadership and Infallibility:
Part i
Part ii
The Twelve Imams:
Part i
Part ii
The Holy Quran and the Pure Imams
The Reward of Loving Ahlul-Bayt
How to Send Greetings to Prophet Muhammad?
Is Being a Member of a Party Forbidden in Islam?
The Term "Shia" in Quran and Hadith
al-Azhar Verdict on the Shia
Chapter 1a:
Quran and Ahlul-Bayt
Why School of Ahlul-Bayt?
Who are Ahlul-Bayt?:
Part i
Part ii
Part iii
Part iv
Part v
Part vi
Part vii
Part viii
The Word House (Ahlul-Bayt) in Quran
Sunni Feedback on the Issues of Infallibility and Ahlul-Bayt
 

1